Calcium carbonate

Състав: Варовик
Източник: Минерален произход
Ефект: Почистващи частици в пастите за зъби
Използвано в: basis sensitiv