Marubium vulgare extract

Състав: Екстракт от пчелинок/дериват
Източник: Пчелинок
Ефект: Успокоява възпалената кожа
Използвано в: Hair